Kremik Servis Usluge servisa

Stolarija

  • Izrada palube od tikovine
  • Izrada raznih  platformi  pasarela, mostića, stepenice, vrata, podova .
  • Izrada kompletnih brodskih interijera od drveta
  • Lakiranje drveta